Politika zasebnosti

1. Pregled nad zaščito podatkov

Splošne informacije

V nadaljevanju boste dobili enostaven pregled nad tem, kaj se bo zgodilo z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Izraz »osebni podatki« zajema vse podatke, ki jih je mogoče uporabiti za vašo osebno identifikacijo. Za podrobne informacije o vsebini varstva podatkov si oglejte našo Izjavo o varstvu podatkov, ki smo jo vključili pod to kopijo.

Zapisovanje podatkov na tej strani

Kdo je odgovoren za zapisovanje podatkov na tej spletni strani (i.e., “upravljalec”)?

Podatke na tem spletnem mestu obdelujejo stranke, katerih kontaktni podatki so na voljo v razdelkih “Informacije o stranki, odgovorni za beleženje in obdelavo osebnih podatkov” in “Informacije o stranki, odgovorni za gostovanje in tehnično delovanje tega spletnega mesta” v razdelku 3 tega pravilnika o zasebnosti.

Kako zapisujemo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo, ker jih delite z nami. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Druge podatke bodo naši IT-sistemi zabeležili samodejno ali potem, ko boste privolili v njihovo beleženje med obiskom spletne strani. Ti podatki obsegajo predvsem tehnične informacije (npr. o spletnem brskalniku, operacijskem sistemu ali času dostopa do spletnega mesta). Ti podatki se samodejno zabeležijo, ko dostopate do te spletne strani.

Za katere namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij je ustvarjen za zagotavljanje zagotavljanja spletne strani brez napak. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vaših uporabniških vzorcev.

Katere pravice imate, ko gre za vaše podatke?

Pravico imate kadar koli prejeti informacije o viru, prejemnikih in namenu vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi vam bilo treba plačati pristojbino za taka razkritja. Prav tako imate pravico zahtevati da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če ste privolili v obdelavo podatkov, imate možnost da to privolitev kadar koli prekličete, kar vpliva na vso prihodnjo obdelavo podatkov. Poleg tega imate pravico zahtevati da se obdelava vaših podatkov v določenih okoliščinah omeji. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate vprašanja o tem ali drugih vprašanjih, povezanih z varstvom podatkov, se kadar koli obrnite na nas.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb

Obstaja možnost, da bodo vaši vzorci brskanja statistično analizirani, ko obiščete to spletno mesto. Takšne analize se izvajajo predvsem s tem, kar imenujemo programi za analizo.

Za podrobne informacije o teh programih analize si oglejte našo izjavo o varstvu podatkov spodaj.

2. Gostovanje

Vsebina te spletne strani gostuje pri:

Hostinger

Ponudnik storitev je Hostinger International Ltd., 61 Lordou Vironos Street, Larnaca 6023, Cyprus (v nadaljevanju Hostinger).

Za detajle, prosim preverite politiko zasebnosti pri Hostinger-ju: https://www.hostinger.com/legal/privacy-policy.

Podjetje Hostinger kot ponudnika storitev uporabljamo na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Imamo zakonit interes za čim bolj zanesljiv prikaz naše spletne strani. Če je pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi 2. čl. 6(1)(a) GDPR in § 25 (1) TTDSG, v kolikor soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v končni napravi uporabnika (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Zaščita podatkov

Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo kot z zaupnimi informacijami in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to Izjavo o varstvu podatkov.

Kadar koli uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, ki se lahko uporabijo za vašo osebno identifikacijo. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo, in namene, za katere te podatke uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se informacije zbirajo.

Obveščamo vas, da lahko pri prenosu podatkov prek interneta (tj. prek elektronske pošte) pride do varnostnih vrzeli. Podatkov ni mogoče popolnoma zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

Informacije o stranki, odgovorni za beleženje in obdelavo osebnih podatkov

Upravljalec procesiranih podatkov na tej strani je:

RBT Technologies d.o.o.
Stegne 11
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: 00 386 1 5138 148
e-mail: [email protected]

 

Upravljalec je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali v sodelovanju z drugimi sprejema odločitve z namenom in z viri za procesiranje osebnih podatkov (na primer, imena, e-mail naslovi, itd.).

Informacije o stranki, odgovorni za gostovanje in tehnično delovanje tega spletnega mesta

Za gostovanje in tehnično delovanje tega spletnega mesta je odgovorna:

inray Industriesoftware GmbH
Holstenstraße 40
25560 Schenefeld
Deutschland
Phone: +49 4892-89008-0
E-mail: [email protected]

Obdobje hranjenja podatkov

Razen če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen, za katerega so bili zbrani, ne bo več veljaven. Če uveljavljate utemeljeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge zakonsko dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. davčni ali gospodarskopravni roki hrambe); v slednjem primeru se izbris izvede, ko prenehajo veljati ti razlogi.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tej spletni strani

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi 2. čl. 6(1)(a) GDPR ali čl. 9 (2)(a) GDPR, če se obdelujejo posebne kategorije podatkov v skladu s čl. 9 (1) DSGVO. V primeru izrecnega soglasja za prenos osebnih podatkov v tretje države obdelava podatkov temelji tudi na 1. čl. 49 (1)(a) GDPR. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali v dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. prek prstnega odtisa naprave), obdelava podatkov dodatno temelji na § 25 (1) TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če so vaši podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, jih obdelujemo na podlagi 2. čl. 6(1)(b) GDPR. Poleg tega, če so vaši podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, jih obdelujemo na podlagi 2. čl. 6(1)(c) GDPR. Poleg tega se lahko obdelava podatkov izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6(1)(f) GDPR. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te politike zasebnosti.

Vprašanja o obdelavi podatkov na tem spletnem mestu

Če imate vprašanja o pridobivanju in obdelavi osebnih podatkov na tem spletnem mestu, se obrnite na odgovorno osebo, navedeno v razdelku “Informacije o stranki, odgovorni za beleženje in obdelavo osebnih podatkov” v poglavju 3. Če imate vprašanja o gostovanju ali tehničnem delovanju tega spletnega mesta, se obrnite na odgovorno osebo, navedeno pod “Informacije o stranki, odgovorni za gostovanje in tehnično delovanje tega spletnega mesta” v oddelku 3.

Informacije o prenosu podatkov v ZDA in druge nečlanice EU

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v Združenih državah ali drugih z vidika varstva podatkov ne-varnih ne-EU držav. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te države, ki niso članice EU, in se lahko tam obdelujejo. Poudariti moramo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Podjetja v ZDA so na primer pooblaščena za posredovanje osebnih podatkov varnostnim agencijam, vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa nimate nobenih sodnih možnosti za obrambo na sodišču. Zato ni mogoče izključiti, da lahko agencije ZDA (npr. Tajna služba) obdelujejo, analizirajo in trajno arhivirajo vaše osebne podatke za namene nadzora. Nad temi dejavnostmi obdelave nimamo nadzora.

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Širok nabor transakcij obdelave podatkov je mogoč samo z vašim izrecnim soglasjem. Prav tako lahko kadar koli prekličete vsako soglasje, ki ste nam ga že dali. To ne posega v zakonitost kakršnega koli zbiranja podatkov, ki je potekalo pred vašim preklicem.

Pravica do ugovora zoper zbiranje podatkov v posebnih primerih; pravica do ugovora neposrednemu oglaševanju (Art. 21 GDPR)

V PRIMERU, DA SE PODATKI OBDELUJEJO NA PODLAGI ČL. 6(1)(E) ALI (F) GDPR, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA ENKRATNEGA POLOŽAJA. TO VELJA TUDI ZA VSAKO PROFILIRANJE NA TEMELJIH TEH DOLOČB. ZA DOLOČITEV PRAVNE PODLAGE, NA KATERI TEMELJI KAKRŠNA KOLI OBDELAVA PODATKOV, PROSIMO PREBERITE TO IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. ČE VLOŽITE UGOVOR, NE BOMO VEČ OBDELOVALI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, RAZEN, ČE SMO V POLOŽAJU, DA PREDSTAVIMO NUJNE ZAŠČITE, VREDNE RAZLOGE ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV, KI PRETEHTAJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBOŠČINE, ALI ČE JE NAMEN PREDELAVA, ZAHTEVEK, UVELJAVLJANJE ALI OBRAMBA PRAVNIH UPRAVIČEV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, IMATE PRAVICO, DA KADARKOLI UGOVARJATE OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE TAKEGA OGLAŠEVANJA. TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, V OBSEGU, KI JE POVEZANO S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NEPOSREDNE NAMENE OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) GDPR).

Pravica do prijave pristojnemu nadzornemu organu

V primeru kršitev GDPR, imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzorni agenciji, zlasti v državi članici, kjer imajo običajno stalno prebivališče, kraj dela ali v kraju, kjer je prišlo do domnevne kršitve. Pravica do prijave pritožbe velja ne glede na druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali pri izpolnjevanju pogodbe, predamo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če boste zahtevali neposreden prenos podatkov k drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če bo to tehnično izvedljivo.

Informacije o popravku in izbrisu podatkov

V okviru veljavnih zakonskih določil imate pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih arhiviranih osebnih podatkih, njihovem viru in prejemnikih ter namenu obdelave vaših podatkov. Prav tako imate tudi pravico, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če imate vprašanja o tej temi ali kakršna koli druga vprašanja o osebnih podatkih, se obrnite na nas kadar koli.

Pravica zahtevati omejitev obdelave

Imate pravico zahtevati uvedbo omejitev v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če želite to narediti, nas lahko kontaktirate kadar koli. Pravica za omejitev obdelave velja v naslednjih primerih:

  • V primeru oporekanja pravilnosti vaših podatkov, ki smo jih arhivirali, bomo običajno potrebovali nekaj časa, da to trditev preverimo. V času, ko ta preiskava poteka, imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala na nezakonit način, imate možnost, da zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov, namesto da zahtevate izbris teh podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več in jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje zakonskih pravic, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njenega izbrisa.
  • Če ste podali ugovor na podlagi glede na Art. 21(1) GDPR, bodo vaše in naše pravice tehtane ena proti drugim. Dokler ni ugotovljeno čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki – z izjemo njihovega arhiviranja – lahko obdelujejo le na podlagi vašega soglasja ali za uveljavljanje, izvedbo ali obrambo pravnih pravic ali za zaščito pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb. ali zaradi pomembnih razlogov javnega interesa, ki jih navaja Evropska unija ali država članica EU.

SSL in/ali TLS šifriranje

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročilnice ali povpraševanja, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifrirni program SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da preverite ali se naslovna vrstica brskalnika preklopi iz »http://« v »https://« in tudi po pojavu ikone ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je šifriranje SSL ali TLS aktivirano, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo brati.

Zavračanje nezaželene e-pošte

Nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v povezavi z obveznimi informacijami, ki jih je treba navesti v našem obvestilu o spletnem mestu, za pošiljanje promocijskega in informativnega gradiva, ki ga nismo izrecno zahtevali. Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani si pridržujejo izrecno pravico do sodnega ukrepanja v primeru nenaročenega pošiljanja promocijskih informacij, na primer prek SPAM sporočil.

4. Beleženje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naša spletna mesta in strani uporabljajo tisto, kar industrija imenuje “piškotki”. Piškotki so majhni podatkovni paketi, ki ne poškodujejo vaše naprave. Shranjujejo se začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali pa se trajno arhivirajo na vaši napravi (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo, ko končate obisk. Trajni piškotki ostanejo arhivirani v vaši napravi, dokler jih aktivno ne izbrišete ali pa jih vaš spletni brskalnik samodejno izbriše.

Piškotke lahko izdamo mi (lastni piškotki) ali podjetja tretjih oseb (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo integracijo določenih storitev tretjih podjetij v spletne strani (npr. piškotki za upravljanje plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Veliko piškotkov je tehnično bistvenih, saj nekatere funkcije spletne strani ne bi delovale brez teh piškotkov (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analizo vedenja uporabnikov ali v promocijske namene.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronskih komunikacijskih transakcij, za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite uporabljati (npr. za funkcijo nakupovalne košarice) ali tistih, ki so potrebni za optimizacijo (zahtevani piškotki) spletne strani (npr. piškotki, ki omogočajo merljiv vpogled v spletno občinstvo), se shranijo na podlagi 2. čl. 6(1)(f) GDPR, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje zahtevanih piškotkov za zagotavljanje tehnično brezhibnega in optimiziranega izvajanja storitev upravljavca. Če je bilo zahtevano vaše soglasje za shranjevanje piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje, obdelava poteka izključno na podlagi pridobljenega soglasja (člen 6(1)(a) GDPR in § 25(1) TTDSG); to soglasje lahko kadar koli prekliče.

Imate možnost da svoj brskalnik nastavite tako, da boste ob vsakem namestitvi piškotkov obveščeni in dovolite sprejemanje piškotkov le v posebnih primerih. Prav tako lahko izključite sprejemanje piškotkov v določenih primerih ali na splošno ali aktivirate funkcijo brisanja za samodejni izbris piškotkov, ko se brskalnik zapre. Če so piškotki deaktivirani, so lahko funkcije te spletne strani omejene.

Katere piškotke in storitve uporablja to spletno mesto, lahko najdete v tem pravilniku o zasebnosti.

Soglasje s piškotki Borlabs

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo privolitve Borlabs za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij in za njihovo dokumentacijo, ki je skladna z varstvom zasebnosti podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija (v nadaljevanju Borlabs).

Kadarkoli obiščete našo spletno stran, se v vaš brskalnik shrani piškotek Borlabs, ki arhivira vse izjave ali preklice soglasja, ki ste jih vnesli. Ti podatki se ne delijo s ponudnikom tehnologije Borlabs.

Zapisani podatki ostanejo arhivirani, dokler ne zahtevate da jih izbrišemo, dokler sami izbrišemo piškotke Borlabs ali ko namen shranjevanja podatkov ne obstaja več. To ne posega v kakršne koli obveznosti hrambe, določene z zakonom. Če si želite ogledati podrobnosti Borlabsove politike obdelave podatkov, obiščite https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Tehnologijo soglasja za piškotke Borlabs uporabljamo za pridobitev izjav o soglasju, ki jih zakon zahteva za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za uporabo tovrstnih piškotkov je čl. 6(1)(c) GDPR.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek našega kontaktnega obrazca, bo podatke iz kontaktnega obrazca in vse kontaktne podatke, ki so v njem navedeni, shranila odgovorna oseba za beleženje in obdelavo osebnih podatkov iz oddelka 3, da bi lahko obravnavala vašo poizvedbo in v primeru dodatnih vprašanj. Ti podatki ne bodo posredovani naprej brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na čl. 6(1)(b) GDPR, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali če je potrebno izvesti predpogodbene ukrepe. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo zahtev, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vašem soglasju (člen 6(1)(a) GDPR) če je bilo to zahtevano; soglasje se lahko kadarkoli prekliče.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zaprosite za izbris podatkov, preklic vašega soglasja za arhiviranje podatkov ali če namen, zaradi katerega se podatki arhivirajo, ne obstaja več (npr. če smo zaključili naš odgovor na vaše povpraševanje). To ne posega v obvezne pravne določbe, zlasti v obdobja hrambe.

Zahtevek po e-pošti ali telefonu

Če nas kontaktirate po e-pošti ali telefonu, bo vašo zahtevo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, zahteva), za namen obdelave vaše zahteve shranila odgovorna oseba za evidentiranje in obdelavo osebnih podatkov iz oddelka 3. Ti podatki ne bodo posredovani naprej brez vaše privolitve.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi čl. 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih se podatki obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa za učinkovito obravnavo poizvedb, ki so nam poslane (čl. 6(1)(f) GDPR) ali na podlagi vašega soglasja (čl. 6(1) )(a) GDPR), če je bil pridobljen; soglasje se lahko kadarkoli prekliče.

Podatki, ki nam jih pošljete prek kontaktnih zahtev, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate izbrisa, preklica vašega soglasja za shranjevanje ali prenehanja namena shranjevanja podatkov (npr. po zaključku vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve spletne analize Google Analytics. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletne strani omogoča analizo vedenjskih vzorcev obiskovalcev spletne strani. V ta namen upravljavec spletnega mesta prejme različne uporabniške podatke, kot so dostopne strani, čas porabljen na strani, uporabljeni operacijski sistem in izvor uporabnika. Ti podatki so dodeljeni ustrezni končni napravi uporabnika. Dodelitev ID-ju uporabnika se ne izvede.

Poleg tega nam Google Analytics med drugim omogoča beleženje vaših premikov miške in drsenja ter klikov. Google Analytics uporablja različne pristope modeliranja za povečanje zbranih naborov podatkov in uporablja tehnologije strojnega učenja pri analizi podatkov.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki prepoznajo uporabnika z namenom analiziranja vzorcev vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtis naprave). Podatki o uporabi spletne strani, ki jih zabeleži Google, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA, kjer so shranjeni.

Uporaba teh storitev poteka na podlagi vašega soglasja v skladu s čl. 6(1)(a) GDPR in § 25(1) TTDSG. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Vtičnik za brskalnik

Google lahko prepreči beleženje in obdelavo vaših podatkov tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Za več informacij o tem, kako Google Analytics ravna z uporabniškimi podatki, si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Vtičniki in orodja

Google pisava (lokalna vdelava)

To spletno mesto uporablja tako imenovane Googlove pisave, ki jih zagotavlja Google, da zagotovi enotno uporabo pisav na tem spletnem mestu. Te Googlove pisave so nameščene lokalno, tako da povezava z Googlovimi strežniki ne bo vzpostavljena v povezavi s to aplikacijo.

Za več informacij o Googlovih pisavah sledite tej povezavi: https://developers.google.com/fonts/faq in preberite Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

iThemes Security

V to spletno stran smo integrirali iThemes Security. Ponudnik je iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, ZDA (v nadaljevanju »Varnost iThemes«).

iThemes Security ščiti naše spletno mesto pred nezaželenim dostopom ali zlonamernimi kibernetskimi napadi. V ta namen iThemes Security med drugim zabeleži vaš naslov IP, čas in vir poskusov prijave ter dnevniške datoteke (npr. uporabljeni brskalnik). Varnost iThemes je nameščena lokalno na naših strežnikih.

Uporaba iThemes Security temelji na čl. 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes, da svoje spletno mesto optimalno zaščiti pred kibernetskimi napadi. Če je pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi 2. čl. 6(1)(a) GDPR in § 25 (1) TTDSG, v kolikor soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v končni napravi uporabnika (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje je mogoče kadar koli preklicati.